Audio for The World at Work 2


You can listen to these files within your browser or download them by doing a right-click (Windows) or a control-click (Mac). You can also download an archive of all the audio files for CD1 or CD2.


 

   
Getting the Questions
Getting the Answers
Connecting the Dots
1 Vegetable Farmer
O
O
O
2 Beekeeper
O
O
O
3 Doctor/Researcher
O
O
O
4 Psychotherapist
O
O
O
5 Used LP Dealer
O
O
O
6 Concert Violinist
O
O
O
7 Model
O
O
O
8 Freeter
O
O
O
9 Professor of Japanese
O
O
O
10 Student Research Assistant
O
O
O
11 Tour Boat Operator
O
O
O
12 Flight Attendant
O
O
O
13 Journalist
O
O
O
14 Counselor
O
O
O
15 Pub Manager
O
O
O
16 Leather Store Manager
O
O
O
17 Hariko Artisan
O
O
O
18 Woodcarver
O
O
O
19 Jazz Club Owner
O
O
O
20 Hair Stylist
O
O
O
21 Advertising Executive
O
O
O
22 Telemarketer
O
O
O
23 Temple Abbot
O
O
O
24 Yogi
O
O
O
25 Restaurant Chain Owner
O
O
O
26 Entrepeneur
O
O
O
27 Magazine Vendor
O
O
O
28 Foreign Laborer
O
O
O
29 Co-op CEO
O
O
O
30 NGO Worker
O
O
O